Novinky

Návštěvy v nemocnici

Návštěvy klientů v naší nemocnici jsou realizovány na základě mimořádného opatření MZ ČR č. 917 ze dne 20. října 2021.

Toto opatření je v souladu se současnou hygienicko-epidemiologickou situací v ČR a chrání naše pacienty, zdravotnické pracovníky a vlastní návštěvníky.

Návštěvy nemocnice jsou možné denně od 15 do 18 hodin. Při vstupu do nemocnice bude každému návštěvníkovi na recepci změřena teplota a bude po něm požadováno předložení dokladu o bezinfekčnosti. Každý návštěvník musí mít dýchací cesty zakryté respirátorem. Pro  pohyb po areálu je nutno použít návleky na boty. Jako vhodnou délku návštěvy doporučujeme max. 30 minut.

Věříme, že tato opatření budete chápat jako nutnou ochranu, týkající se stejně vás jako i našich klientů.  

Zpět na přehled

Nahoru