Provozní a pomocné místnosti

Plynová kotelna

V prvním podzemním podlaží zámku je umístěna plynová kotelna. Provoz kotelny splňuje technologické i hygienicko-epidemiologické normy. Je vybavena nezávislým větráním a je oddělena od ostatních prostor nemocnice samostatným vchodem.

Kuchyně, jídelna pro zaměstnance a zázemí

V prvním nadzemním podlaží budovy, vlevo, je umístěna kuchyně a její zázemí, zásobující nemocnici čerstvým jídlem.

S kuchyní sousedí jídelna pro zaměstnance, která je vybavena vlastním hygienickým zařízením, rozvodna elektrické energie, vstup k jídelnímu výtahu, dvě samostatné místnosti určené jako sklady, sociální zařízení, WC, sprcha, vodárna, umývárna pro zaměstnance, úschovna kol.

Přízemí

Zde najdete pokladnu, kancelář pro administrativu, pracovnu primáře, přijímací místnost a kancelář ředitele.

Vpravo od vstupní haly je situovaná onkologická ambulance se samostatnou čekárnou pro klienty a WC, pracovna zástupkyně primáře, pracovna sociální pracovnice, místnost, kde je umístěn hlavní počítač nemocnice s nemocničním informačním systémem (NIS).

Dále se v přízemí nachází také sklad výpočetní techniky a administrativního materiálu. V bočním křídle je umístěna pracovna fyzioterapeutických pracovníků, šatna zdravotnického personálu se samostatnou hygienickou buňkou, s WC a sprchami.

Dále je tu úložiště hygienicky kontaminovaného materiálu, sanitární blok k manipulaci se špinavým prádlem, pracovna švadleny a sklady prádla, kancelář vedoucího administrativně technického segmentu nemocnice, administrativa pro sběr dat a kontaktní pracoviště zdravotních pojišťoven.

Na konci tohoto zámeckého křídla je také tělocvična se samostatným vchodem.

Druhé nadzemní podlaží - oddělení "A"

Tady najdete kuchyňku oddělení s jídelním výtahem a myčkou bílého nádobí pro klienty. Dále je zde umístěna místnost, která slouží jako inspekční pokoj zdravotních sester, odpočinková místnost určená zdravotnickému personálu, sklad prádla oddělení, koupelna pro klienty a WC pro klienty nemocnice.

Ve středním křídle objektu je velká společenská hala, vybavená jako čítárna a TV sál. V tomto prostoru je možné přijímat návštěvy klientů. V centrální části budovy je dále pracovna vrchní sestry nemocnice a sklad léků. Nachází se tu také kaple, v níž se uskutečňují pravidelné bohoslužby.

Druhé nadzemní podlaží - oddělení "B"

Tady se nachází kuchyňka oddělení s myčkou bílého nádobí pro klienty, sklad chorobopisů a archiv nemocnice.

Dále také inspekční pokoj zdravotních sester, odpočinková místnost určená zdravotnickému personálu, sklad prádla oddělení, koupelna pro klienty a WC pro klienty nemocnice.

Na oddělení je samostatné WC pro personál.

Třetí nadzemní podlaží - oddělení "C"

Tady je umístěná příležitostná ložnice zdravotního personálu a kuchyňka oddělení s jídelním výtahem a myčkou bílého nádobí pro klienty. Dále inspekční pokoj zdravotních sester, odpočinková místnost určená zdravotnickému personálu, sklad prádla oddělení, koupelna pro klienty a WC pro klienty nemocnice. Zvláštním vchodem je přístupné samostatné WC pro personál nemocnice.

Je zde také umístěný pokoj lékařů, šatna zdravotnického personálu oddělení „C“, malá společenská hala, která současně slouží jako TV sál a čítárna.

Každé oddělení nemocnice je vybaveno tzv. úklidovou místností.

Nahoru