Prezentační činnost zaměstnanců nemocnice

Prezentační činnost pracovníků nemocnice je složena z aktivity přednáškové a publikační.

Přednášky a publikační činnost

Prezentační činnost pracovníků nemocnice se skládá z přednášek i publikační činnosti.

Přednášky jsou vedeny jak směrem osvětovým, populárně naučným, tak i ryze odborným.

Přednáškových aktivit se účastnili prof. Andrysek a dr. Kovařík.

MUDr. Zdeněk Kovařík

Vnímání nízkého krevního tlaku, Šeroslepost, Ledvinové kameny, Vzácná oční lokalizace metastázy neuroendokrinního karcinomu plic, Historické poznámky k onemocnění zvanému cukrovka, Chronický kašel a mukolytika, Ischemická choroba srdeční v historických souvislostech, Imunologická onemocnění v oftalmologii, Atopická onemocnění v oftalmologii, Některá onemocnění spojená s imunologickou problematikou, Léčba alergických chorob, terapie alergiků, Nitrooční lymfom, Morbus Behçet, Monoklonální protilátka proti TNF-alfa v léčbě Wegenerovy granulomatózy, TINU syndrom, Mnohočetný myelom, Solitární oční metastáza neuroendokrinního karcinomu plic Nádorové a onkofetální antigeny a další.

prof. MUDr. Oskar Andrysek, Dr.Sc.

Léčení starších nemocných s pokročilými nádorovými onemocněními, Chemoterapie jaterních metastáz, Alternativní medicína z pohledu onkologa, Eubiosie a další.

Nahoru