Obsazování volného nemocničního lůžka

Obsazení uvolněného nemocničního lůžka je řízeno v součinnosti primáře nemocnice, ošetřujícího lékaře a vrchní sestry nemocnice, případně její zástupkyně.

Vrchní sestra nemocnice realizuje komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními.

Každé volné lůžko na oddělení je vždy připraveno k přijetí nového klienta.

Nahoru