Nemocniční ombudsman

PhDr. René Hanušová

nemocniční ombudsman
Nemocnice Měšice – CIOP, z. s.
telefon: 317 799 046
rene.hanusova@nemocnicemesice.cz

Informace o podávání a vyřizování stížností

Nemocniční ombudsman je osobou pověřenou vyřizováním stížností, pomáhá jednotlivcům, pacientům i zdravotníkům a zároveň odhaluje systémové nedostatky a usiluje o jejich nápravu.

Jakým způsobem se můžete na nemocničního ombudsmana obracet se svými požadavky

Písemně na adresu

PhDr. René Hanušová
nemocniční ombudsman
Nemocnice Měšice – CIOP, z. s.
Zámecká 1/2
250 64 Měšice

Elektronickou poštou na e-mail

rene.hanusova@nemocnicemesice.cz

Osobně po předchozí telefonické domluvě

v kanceláři Nemocnice Měšice – CIOP, z. s.
Zámecká 1/2, 250 64 Měšice
v přízemí

Telefonicky

+420 317 799 046

Nemocniční ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost nemocničního ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Měšice – CIOP, z. s.

Nahoru