Vizity

Lékařská vizita

Vizita, klinická prohlídka, klienta je prováděna 1 x denně. Je vykonávána mezi 08.00-10.00 hod.

Lékařské vizity se účastní ošetřující lékař spolu se sestrou. Běžné lékařské vizity se účastní i staniční sestra oddělení, vyžaduje-li to aktuální situace.

Odpolední vizita je prováděna lékařem majícím pohotovostní ústavní službu jen při akutní změně zdravotního stavu klienta.

Vizity nemocných jsou součástí léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče. Účast na vizitách je proto vedením nemocnice sledována. Dále je kontrolováno plnění ordinací, léčebných výkonu a dalších zdravotnických úkonů a s tím spojených organizačně-technických opatření.

Primářská vizita

Primářská vizita, klinická prohlídka nemocného, je prováděna 1 x týdně.

Vizity se účastní zdravotní sestra konající na daném pokoji nemocných službu, staniční sestra oddělení, ošetřující lékař klienta, ostatní lékaři ústavu, vrchní sestra, primář nemocnice a sociální pracovnice.

Primářská vizita určuje strategii a taktiku léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče.

Doporučení, vyplývající z velké vizity, je pro léčebný režim klienta a další režimy závazné.

Sesterská vizita

Sesterská vizita je prováděna 1 x týdně.

Účastní se jí sestra konající na daném pokoji nemocných službu, dále staniční sestra oddělení, vrchní sestra nemocnice, případně další vyšší, střední a nižší zdravotnický personál včetně fyzioterapeutických pracovníků.

Sesterská vizita je nástrojem k určování strategie a taktiky při realizaci ošetřovatelské péče.

Nahoru