Stravování klientů

Stravu pro klienty zajišťujeme v naší kuchyni, takže je vždy čerstvá a chutná.

Strava pro klienty

Přípravu jídel pro nemocnici zajišťují Stravovací služby Nemocnice Měšice pod vedením zkušeného šéfkuchaře Martina Hospodára na základě odborných doporučení nutriční terapeutky. Zajištěna je i strava speciální podle dietního režimu klientů.

Pacienti se na odděleních nemocnice stravují běžným způsobem. Každý nemocniční pokoj je tomuto stravování přizpůsoben. Imobilní, případně hůře pohybliví klienti se stravují pomocí speciálních pomůcek. Dietní režim je součástí terapeutického plánu nemocného a je určován charakterem základního onemocnění, respektive nutností dietních omezení. Dietní režim určuje denně ošetřující lékař.

Na odděleních jsou volně k dispozici tekutiny pro potřeby všech nemocných (čaj, voda, případně jiné nápoje). Strava na jednotlivá oddělení je dopravována v nerezových, termostabilních transportních vozících.

O distribuci jednotlivých jídel pro nemocné se stará zdravotní sestra v součinnosti s ostatním ošetřovatelským personálem. V souvislosti se stravou jsou řádně dodržovány všechny hygienické i technologické předpisy. Veškerá manipulace se stravou je přísně sledována a kontrolována. Je zjišťována a zapisována teplota jednotlivých pokrmů. Odpad vzniklý z nezkonzumované potravy je likvidován předepsaným způsobem.

Nutriční terapeut

V nemocnici působí nutriční terapeutka pro výživu dospělých, aby zkvalitnila úroveň výživové terapie v našem zdravotnickém zařízení. Nutriční terapeutka poskytuje specializovanou péči v oblasti prevence a léčebné výživy dospělých, zejména pak pečuje o pacienty se závažnými poruchami výživy a metabolismu a pacienty se závažným celkovým onemocněním, které má nebo může mít za následek poruchy výživy.

Zajištění objektu pitnou vodou

Pitná voda pro nemocnici je zajištěna odběrem z vodovodního řádu cestou přípojky. Při přípravě teplé užitkové vody (TUV) je využit výměníkový systém. Jednou do týdne, v noci z neděle na pondělí je tato teplá užitková voda, respektive její zásoba v zásobníkovém bojleru, zahřívána nad 70 ° C.

Tím je zajištěna inaktivace možných patogenních bakterií v systému. Tato možnost je dána speciálním programem ohřevu TUV, který je součástí výbavy plynového kotle, respektive zdroje tepla. Personál a klienti nemocnice jsou na tuto skutečnost vzestupu TUV v předem stanovený den upozorněni. Tím je zajištěna jejich ochrana a bezpečnost.

Nahoru