Poskytované služby

Cílem hospitalizace, pobytu v naší nemocnici, je zlepšení soběstačnosti a v nejširším slova smyslu i nezávislosti našich klientů. Nemocní jsou v péči vyškoleného a vysoce erudovaného léčebně-ošetřovatelského týmu.

Vybavení a prostory nemocnice

Klienti mají k dispozici řadu prostor pro rehabilitaci, sport a relaxaci

Tělocvična

Tělocvična

Pacientům je v prostorách zámku k dispozici tělocvična
Fyzioterapie

Fyzioterapie

Místnost pro fyzioterapii, kde pomáháme klientům znovunabít samostatnosti
Společenský sál

Společenský sál

V nemocnici je také malý a velký společenský sál s televizí, videem a knihovnou
Zámecká hala

Zámecká hala

Organizujeme posezení při hudbě, filmu a další akce
Zámecký park

Zámecký park

Krásný zámecký park pro relaxaci s bezbariérovým vstupem

Nápojové automaty

V prostorách zámku, v chodbách a v halách, jsou umístěné automaty na nápoje a zdroje pitné pramenité vody, které mohou klienti i návštěvníci nemocnice volně využívat.

Domácí mazlíčci vítáni

Návštěvám je umožněno přivést s sebou do nemocnice i domácí mazlíčky, např. psy.

 

Personál

Lékaři

V nemocnici pracuje 5 lékařů. Někteří externí lékaři zajišťují nemocniční pohotovostní služby.

Odborníci

Náš tým dále tvoří řada odborníků. Psychologové, duchovní, fyzioterapeutičtí pracovníci, sociální pracovnice, vrchní sestra nemocnice, staniční sestry, střední a nižší zdravotnický personál.

Správa zámku

Technické služby a správu zámku zajišťuje dalších 10 pracovníků.

Nahoru