Poděkování

Obec Měšice děkuje všem občanům a firmám za poskytnutí finančních darů na opravu věžních hodin na zámku v Měšicích, provedenou v roce 2005 s dotační podporou z fondu obnovy památek Středočeského kraje.

Na opravu havarijního stavu komínových těles na zámku v Měšicích byla v roce 2005 poskytnuta dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.

Obec Měšice děkuje Vestra s.r.o., Revoluční 3, Praha 1, za poskytnutí finančních prostředků, díky kterým se v roce 2005 uskutečnila oprava a obnova štukatérských prvků nadstřešních částí komínových těles na zámku v Měšicích.

Nahoru