O nás

Nemocnice Měšice je poskytovatel zdravotní péče, jehož zřizovatelem a provozovatelem je Občanské sdružení pro provoz Centra integrované onkologické péče. Nemocnice pracuje v režimu neziskové organizace.

Základní údaje o ekonomickém subjektu, zdravotnickém zařízení

IČO: 65401921
Název firmy: Nemocnice Měšice - Centrum integrované onkologické péče z.s.
Právní forma: Zapsaný spolek
Datum vzniku: 28. srpna roku 1996
Odvětvová klasifikace činnosti: ústavní zdravotní péče, ambulantní zdravotní péče
Statutární zástupce: MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA
Odborný zástupce: MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA
Druh a rozsah poskytované péče: lůžka následné péče, péče o onkologické pacienty, onkologická ambulance, sociální lůžka
Den zahájení provozu nestátního zdravotnického zařízení: 1. prosinec roku 1996
Provozovatel zdravotnického zařízení: Nemocnice Měšice - Centrum integrované onkologické péče, z.s.
Vlastník objektu: Obecní úřad Měšice, obec Měšice

Vedení nemocnice

Statutární zástupce a ředitel nemocnice
MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA
Primář nemocnice
doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.
Vrchní sestra nemocnice a výkonná ředitelka nemocnice
Jaroslava Součková, RS

Základní spojení a kontakty

Recepce nemocnice Martina Bušková, Barbora Majerová

Recepce nemocnice Martina Bušková, Barbora Majerová

Tel.:+420 283 981 049 - 51
+420 317 799 033
+420 725 822 715
Primář nemocnice doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.

Primář nemocnice doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.

Tel.: +420 317 799 045
Vrchní sestra nemocnice Jaroslava Součková, RS

Vrchní sestra nemocnice Jaroslava Součková, RS

Tel.: +420 283 981 049 - 51 linka 234
+420 317 799 034
+420 725 822 721
Mobil: +420 606 126 009
Fax: +420 283 980 332
E-mail: jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

O vaše blízké se postarají

Interní lékař
MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA

Pneumolog, ftizeolog, interní lékař
Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD.

Interní lékařka, radiační onkolog
MUDr. Olga Váchová

Lékařka
MUDr. Miluše Graca

Praktický lékař
MUDr. et RNDr. Imrich Hendel

Lékař
MUDr. Josef Kurajský

Odborný poradce
PhDr. René Hanušová, RS, RPA (tel. 317 799 046)

Nemocniční kaplan
Mgr. Pavel Kuneš

Vrchní sestra nemocnice
Jaroslava Součková, RS.

Zástupkyně vrchní sestry nemocnice a staniční sestra odd. A
Eva Fišerová, RS

Staniční sestra odd. B
Mgr. Lenka Panská, RS

Staniční sestra odd. C
Alena Kudrová, RS

Zdravotně-sociální pracovnice
Jarmila Viplaková, RZSP (pro odd. A,B)

Zdravotně-sociální pracovnice
Pavlína Šťástková, DiS. RZSP (pro odd. C a sociální lůžka)

Fyzioterapeutky
Hana Tamchynová, DiS, RF
Marcela Majerová
Bc. Tereza Hájková, RF

Recepční
Eva Zachovalová, Julia Fröhlichová 

Statutární uspořádání

Struktura členění nemocnice

Struktura členění systému provozovatele nemocnice, jednotlivé články řízení, segmenty a úseky.

Nemocnice Měšice - Centrum integrované onkologické péče z.s.

 • členové spolku 
 • schůze spolku 
 • statutární orgán 

Nemocnice Měšice, poskytovatel zdravotní péče.

01 část organizačně-řídící
 • ředitel nemocnice
 • zástupce ředitele nemocnice
 • výkonný ředitel nemocnice
 • rada ředitele nemocnice
 • 01 01 úsek personální
  • výkonný ředitel nemocnice
  • personalistka administrátor
 • 01 02 úsek právní podpory
02 část zdravotnická
 • 02 01 segment léčebné a preventivní péče
  • primář nemocnice
  • zástupce primáře nemocnice
 • 02 01 01 úsek lůžkový
  • lékaři – specialisté
  • lékaři – externí specialisté
 • 02 01 02 úsek ambulantní
  • lékař – specialista, onkolog
  • archivářka
 • 02 02 segment ošetřovatelské a výkonné středně-zdravotnické péče
  • vrchní sestra nemocnice
  • zástupce vrchní sestry nemocnice
 • 02 02 01 úsek ošetřovatelský
 • 02 02 01 01 oddělení – „A“
  • staniční sestra oddělení, zástupce staniční sestry oddělení
  • všeobecné sestry, sestry specialistky
  • sanitářky, pomocnice, pečovatelky
 • 02 02 01 02 oddělení – „B“
  • staniční sestra oddělení, zástupce staniční sestry oddělení
  • všeobecné sestry, sestry specialistky
  • sanitářky/sanitáři, pomocnice, pečovatelky
 • 02 02 01 03 oddělení – „C“
  • staniční sestra oddělení, zástupce staniční sestry oddělení
  • všeobecné sestry, sestry specialistky
  • sanitářky, pomocnice, pečovatelky
 • 02 02 02 úsek fyzioterapie
  • lékař – specialista, lékař fyzioterapeut
  • fyzioterapeutky
 • 02 02 03 úsek distribuce a skladování léčiv
  • objednávání a dodávání léčiv
   (lékárna, samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba)
  • kontrolor skladování léčivých přípravků
 • 02 02 04 úsek sociální 
  • zdravotně-sociální pracovnice
 • 02 02 05 úsek nutriční terapie

          nutriční terapeutka pro výživu dospělých

 

03 část logistická
 • 03 segment administrativně-technický
  • vedoucí administrativně-technického segmentu
  • zástupce vedoucího administrativně-technického segmentu
 • 03 01 úsek administrativní
  • správce PC sítě a technik PC, korespondentka, pokladní, sběr dat pro zdravotní pojišťovny
  • mzdové účetnictví
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
  • účetnictví a finanční poradenství
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
  • zpracování dat pro zdravotní pojišťovny
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
  • prezentace činnosti nemocnice
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
  • inventarizace majetku
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
 • 03 02 úsek technický
  • pomocný dělník, údržbář, obsluha plynového kotle, skladník, řidič, zásobovač, nákupčí
  • likvidace a svoz odpadů
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
  • řemeslnické činnosti
   (samostatný právní subjekt, firmy – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním, respektive objednávkou)
 • 03 03 úsek recepce
  • recepční
 • 03 04 úsek péče o prádlo
  • švadlena
  • praní a žehlení prádla – prádelna a žehlírna
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
 • 03 04 úsek distribuce a skladování spotřebního materiálu
  • skladník
 • 03 05 úsek stravovací
  • (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
 • 03 06 úsek péče o zesnulé
  • duchovní služba (dobrovolná aktivita duchovních)
  • péče o tělesnou schránku zesnulého
   (samostatný právní subjekt, firma)
 • 03 07 úsek kontroly bezpečnosti práce
  • technik bezpečnosti práce
   (samostatný právní subjekt, firma – nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)
 • 03 08 úsek evidence majetku
  • evidence majetku společnosti
   (nasmlouvaná služba, řídí se smluvním ujednáním)

stav k 6.6.2016

Nahoru