Sponzorování nemocnice

Nemocnice Měšice je soukromé neziskové zdravotnické zařízení, jehož provoz je hrazen prostřednictvím zdravotního pojištění.

Jsme soukromé neziskové zdravotnické zařízení

Provoz Nemocnice Měšice je hrazený prostřednictvím zdravotního pojištění. Má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami na českém trhu. Zdravotní pojištění pokrývá převážnou část péče o naše klienty. Zbývající část je závislá na sponzoringu.
Ze stálých sponzorů je nutné jmenovat Českou pojišťovnu a.s., Kolektory Praha a.s., ELPIS s.r.o. a hotel InterContinental Prague.

Největší skupinou dárců mimořádných finančních prostředků jsou ale sami klienti nemocnice, ať už bývalí či současní, jejich rodinní příslušníci a jejich známí. Této podpory si nesmírně vážíme a vnímáme ji jako odměnu za kvalitní zdravotnickou péči. Bez těchto drobných donátorů si neumíme představit zlepšování komfortu a prostředí nemocnice.

Využití finančních prostředků

Za získané prostředky byly zcela přebudovány a opraveny některé prostory nemocnice, například koupelny a sociální zařízení pro pacienty, byly nakoupeny televizory na jednotlivé pokoje, lednice, invalidní vozíky, rehabilitační pomůcky apod.

Část těchto prostředků je ale věnována i fakultativním službám, jako jsou kadeřnické a pedikérské služby a některé fyzioterapeutické úkony. Zapomenout nesmíme ani na nákup hygienických pomůcek, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění jen v omezené míře.

Možnosti sponzorství

Všechny prostředky získané od klientů jsou nemocnici věnovány formou sponzorské smlouvy. O možnosti sponzoringu informuje pacienty a jejich rodiny sociální pracovnice, vrchní sestra nemocnice, případně staniční sestry jednotlivých oddělení. Sponzorské dary lze uhradit v pokladně nemocnice, případně na účet nemocnice. V pokladně následně dárce obdrží sponzorskou smlouvu.

V průměru se sponzorský dar klienta pohybuje kolem 4 000 korun měsíčně. Žádá-li klient nebo jeho rodina jednolůžkový, případně dvoulůžkový pokoj, je dar vyšší.

Sponzorské dary klientů, případně jejich rodin jsou zcela dobrovolné a závisí na sociálních a finančních možnostech konkrétního člověka. Jsou vyjádřením spokojenosti s poskytovanou péčí a vnímaným komfortem.

Nahoru