Novinky

Návštěvy opět povoleny

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, od pondělí 17.5.2021 do odvolání jsou umožněny návštěvy v naší nemocnici, a to vždy mezi 15. a 18. hodinou.
Návštěvy opět povoleny

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, od pondělí 17.5.2021 do odvolání jsou umožněny návštěvy v naší nemocnici, a to vždy mezi 15. a 18. hodinou. U pacienta můžete strávit 30 minut. Počet návštěvníků je přitom omezen na 2 osoby. Návštěva vstupuje do objektu nemocnice s ochranou dýchacích cest. Po dobu návštěvy používá ochranný prostředek (respirátor FFP2, KN 95 bez ventilu, NANO roušku). Dále se musí prokázat RT-PCR testem nebo antigenním testem ((výsledek vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2) s negativním výsledkem a doloží o tom doklad - nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy, nebo 90 dní od covid-19 (od prvního pozitivního testu odpočítat 90 dní) – potvrzením od praktického lékaře 180 dní od onemocnění covid-19, nebo Certifikátem o provedené vakcinaci (14 dní po aplikaci 2. dávky), na místě provedeném testu (sebetestovací antigenní test povolený MZ ČR) nebo potvrzením o testování u zaměstnavatele nebo doložení čestného prohlášení o něm (nejdéle 72 h před zahájením návštěvy). Pověřený pracovník nemocnice zapíše příjmení a jméno návštěvy/ kontakt – tel. číslo a změří a zapíše tělesné teploty návštěvy.

Povolení návštěv a jejich regulování vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN s účinností od 8.6.2021.

Děkujeme za respektování opatření!

Zpět na přehled

Nahoru