Novinky

Krásné Velikonoce!

Nejkrásnější svátky jara u nás začaly již tradiční návštěvou studentů z Francie.
Krásné Velikonoce!

Studenti zdravotnické školy IFSI Pontivy se svým doprovodem k nám přišli na exkurzy ve čtvrtek 7. dubna. Prohlédli si celý objekt nemocnice Měšice. Seznámili se s historií zámku a parku, historií nemocnice, poskytovanou ošetřovatelskou péčí, způsobem jejího financování, s náplní práce lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, spoluprací s dalšími zdravotnickými pracovišti, rodinnými příslušníky i spoluprací s jinými státními organizacemi.

Chtěli bychom všem našim přátelům, klientům a jejich rodinným příslušníkům popřát hezké Velikonoce a co nejvíc zdraví!

Zpět na přehled

Nahoru